• Διπλωματική εργασία: Νεκροπόλεις και Τελετουργίες ταφής (1968)

    Πολυτεχνείο της Καρλσρούης Επιβλέπων Καθηγητής  Egon Eiermann Ο ακριβής τίτλος της διπλωματικής εργασίας είναι ”Η τελετουργία της ταφής” (γερμανικά Bestattungsκult). Ως εκ τούτου αντικείμενο μελέτης […]