• Παιδότοπος στη Θεσσαλονίκη (1990)

  Έργο που πραγματοποιήθηκε με τον Άγγελο Αλτσιτζόγλου Το θέμα της μελέτης έδωσε αφορμή για αναδρομή στο παρελθόν, όταν τα παιδιά ελλείψει οργανωμένων παιδότοπων έπαιζαν σε […]

  Συγκρότημα διακοπών στην Κέρκυρα (1988-90)

  Έργο που πραγματοποιήθηκε με τον Άγγελο Αλτσιτζόγλου Το συγκρότημα ακολουθεί στοιχειώδεις αρχές σχεδιασμού ενός μικρού οικισμού. Δρόμος και πλατεία αποτελούν έναν αστικό συνθετικό ιστό κατά […]

  Γυμναστήριο στην Αταλάντη (1984)

  Η απαίτηση του εργοδότη για γρήγορη υλοποίηση του έργου και η προοπτική της επανάληψής του και σε άλλες περιοχές, οδήγησαν στη μελέτη μιας εύκολα μεταφερόμενης […]

  Κατοικία ΙΙ στον Μύτικα Χαλκίδας (1984)

  Έργο που πραγματοποιήθηκε με τον Άγγελο Αλτσιτζόγλου Τα δύο ορθογώνια παραλληλόγραμμα της κάτοψης, που αντιστοιχούν σε περιοχές καθιστικού και ύπνου, μετατοπίζονται ώστε να προκύψουν δύο […]

  Πολυκατοικία στην Κυπριάδου (1982)

  Η συνοικία Κυπριάδου στην Αθήνα ήταν παλιά μια κηπούπολη. Και τώρα διακρίνει κανείς ανάμεσα στις νέες πολυκατοικίες, παλιές μονοκατοικίες. Η μελέτη παραπέμπει σ’ αυτό το […]

  Κατοικία Ι στον Μύτικα Χαλκίδας (1982)

  Έργο που πραγματοποιήθηκε με τον Άγγελο Αλτσιτζόγλου Το κτίριο διακρίνεται από τη γεωμετρία της κάτοψης και τη στερεομετρία των όγκων. Το τετράγωνο της κάτοψης χωρίζεται […]