διάλεξη στον 2ο Κύκλο ομιλιών Ελλήνων Αρχιτεκτόνων στο ΤΕΕ, 14 Μαΐου 1991, Αίθουσα «ΑΤΗΕΝΑΕUΜ», Επιστημονικό Δελτίο ΤΕΕ, 1672/15-8-1991, σελ. 23–27 και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Έλληνες Αρχιτέκτονες. 2ος Κύκλος Ομιλιών στο ΤΕΕ, Αθήνα, 1991, δακτ.