• Τα περισσότερα από τα έργα που παρουσιάζονται έγιναν με τη συνεργασία του αρχιτέκτονα Άγγελου Αλτσιτζόγλου, νεώτερου συμφοιτητή μου στο Πολυτεχνείο της Καρλσρούης και κατόπιν συνεργάτη και φίλου μου. Η συνεργασία μας μπορεί να χωριστεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά την περίοδο 1975-1995 και την στενή συνεργασία μας σε κοινό γραφείο στην Αθήνα. Η δεύτερη αφορά την περίοδο 1995-2005 (έως το τέλος της ζωής του) και την επιλεκτική και κατά περίπτωση συνεργασία μας, λόγω της μετεγκατάστασής του για μακρά χρονικά διαστήματα στη Σκόπελο προκειμένου να υλοποιήσει μια σειρά έργων στις Β. Σποράδες. Τα έργα αυτά συνιστούν μια ιδιαίτερη κατηγορία. Αποτελούν συνέχεια και εξέλιξή της αρχιτεκτονικης του τόπου, διότι χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα (τοπικά υλικά, τεχνικές και συνέργεια) μ’ένα πιο συστηματικό και αφαιρετικό τρόπο. Εδώ η παρουσία του Άγγελου επι τόπου του έργου έπαιξε σημαντικό ρόλο για μια τοπική αρχιτεκτονική εν εξελίξει.

    Ακολουθεί η περίοδος 2005 μέχρι σήμερα και την συνεργασία μου με άλλους συναδέλφους. Οι συνεργασίες αυτές δεν περιορίζονται μόνο σ’αυτήν την περίοδο αλλά επεκτείνονται κατα περίπτωση σε όλο το φάσμα της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. Τα ονόματα των συνεργατών μου αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε έργο. Το όνομα του Άγγελου Αλτσιτζόγλου επισημαίνεται και με αστερίσκο προκειμένου να αποφευχθεί η συχνή επανάληψη του. Τέλος, θέλω να σημειώσω τον συνδυασμό θεωρίας και πράξης που προκύπτει απο την διδασκαλία μου στην αρχιτεκτονική σχολή το Ε.Μ.Π παράλληλα με την επαγγελματική μου δραστηριότητα. Ένας συνδυασμός που ανατροφοδοτεί τόσο την διδασκαλία όσο και την πράξη γιατί η αρχιτεκτονική αφορά στην κυριολεξία την ”υλοποίηση μιας ιδέας”.