Έργο που πραγματοποιήθηκε με τον Άγγελο Αλτσιτζόγλου και την Άρτεμις Μαύρου

Στον διαγωνισμό της Αγροτικής Τράπεζας για τον σχεδιασμό προτύπων (μοντέλων) αγροτικής κατοικίας εφαρμόστηκαν συνθετικές αρχές της προηγηθείσας ερευνητικής εργασίας «Από τη Μονάδα στην Ομάδα» σε συγκεκριμένο θέμα. Η κυτταρική δομή των κατόψεων. Η αναγωγή των χώρων σε ομοειδείς πυρήνες δωματίων και η ανασύνθεσή τους σε κατοικίες και των κατοικιών σε συνοικίες, επιτρέπει έναν μεγάλο αριθμό παραλλαγών, ώστε να προσαρμόζονται τόσο στις απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη, όσο και στις απαιτήσεις του εκάστοτε φυσικού ή οικιστικού περιβάλλοντος. Παράλληλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας ενδεχόμενης προκατασκευής, ώστε να περιοριστεί ο χρόνος και το κόστος του έργου. Η δομή και όχι η μορφή παραδοσιακών οικισμών έπαιξε εδώ πρωταρχικό ρόλο. Πρόκειται για μια αρχιτεκτονική εν εξελίξει, χωρίς τελική κατάληξη που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του αγωνοθέτη για ευελιξία και ανάπτυξη (απέσπασε 4 ισότιμα βραβεία στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό της Αγροτικής Τράπεζας).