Έργο που πραγματοποιήθηκε με συνεργάτη τον Κ. Σταυρόπουλο

Πρόκειται για μια προμελέτη αστικού σχεδιασμού (ανάθεση του Δήμου Μυτιλήνης) που αφορά τους εμπορικούς δρόμους στο κέντρο της πόλης. Αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση των δρόμων, καταγράφει και αξιολογεί 400 περίπου όψεις κτιρίων και καταστημάτων συνολικού μήκους 3.000 μ. και διατυπώνει γενικές αρχές για τη βελτίωση του αστικού ιστού. Ειδικότερα, η μελέτη έχει ως αντικείμενο την αρχιτεκτονική της πόλης. Τις όψεις των δρόμων, τις βιτρίνες των καταστημάτων, τις μαρκίζες, τα σκίαστρα και τις επιγραφές. Προτείνει πεζοδρομήσεις, δενδροφυτεύσεις, τον φωτισμό και την επίπλωση των εμπορικών δρόμων και γενικότερα χειρίζεται τον δημόσιο χώρο ως τρισδιάστατο εσωτερικό χώρο της πόλης. Τέλος, η μελέτη επεκτείνεται με ενδεικτικές προτάσεις για την ανάπλαση υποβαθμισμένων σήμερα περιοχών, ώστε να αποτραπεί μια άναρχη ανοικοδόμηση και να γίνει στο μέλλον εφικτή η σταδιακή ενσωμάτωσή τους στο αστικό τοπίο. Σε αυτή την πρώτη φάση δίνεται μια γενική εικόνα των επεμβάσεων για την αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου και την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της πόλης.
(Ανάθεση μελέτης από τον Δήμο Μυτιλήνης)