Τα σπίτια «εν σειρά» συνδυάζουν πλεονεκτήματα της μονοκατοικίας (κήπο, ιδιωτικότητα) με αυτά της οικονομίας (μικρά οικόπεδα, τυποποίηση κατασκευής) και προορίζονται για περιαστικές περιοχές. Στη μελέτη, πέντε όμοιες κατόψεις παρατάσσονται ανάμεσα στον δρόμο και τους ιδιωτικούς κήπους και χωρίζονται σε δύο ζώνες κύριων και βοηθητικών χώρων. Η ενιαία πλινθοδομή των όψεων διακόπτεται ρυθμικά από ξύλινα πετάσματα με διαφορετικά χρώματα, ανοίγματα και στέγες, τονίζοντας έτσι τη μονάδα της κατοικίας και παραπέμποντας στον κανόνα «Θέμα και παραλλαγές».