Η απαίτηση του εργοδότη για γρήγορη υλοποίηση του έργου και η προοπτική της επανάληψής του και σε άλλες περιοχές, οδήγησαν στη μελέτη μιας εύκολα μεταφερόμενης και επιτόπου συναρμολογούμενης μεταλλικής κατασκευής. Η στερέωση της στέγης εναλλάξ στην άνω και κάτω πλευρά των μεταλλικών φορέων της στέγης δημιουργεί ενδιάμεσα κενά, κατάλληλα για έναν ομοιογενή έμμεσο φωτισμό από την οροφή που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των γηπέδων. Προκύπτει έτσι ένα άθροισμα ομοειδών στοιχείων που συγκροτεί τη μορφή του όλου, μειώνει οπτικά την κλίμακα του όγκου, ώστε το κτίριο να προσαρμόζεται στην περιοχή κατοικίας για την οποία προορίζεται και συνειρμικά παραπέμπει στο ομαδικό πνεύμα που χαρακτηρίζει τον αθλητισμό.