Έργο που πραγματοποιήθηκε με συνεργάτη τον Ανδρέα Αλτσιτζόγλου

Εφήμερες παρεμβάσεις στην πόλη

Οι τρεις προτάσεις που αποτελούν τις “Εφήμερες παρεμβάσεις στην πόλη” αφορούν το εφήμερο στην πόλη που όλο και με γρηγορότερους ρυθμούς εναλλάσσεται σήμερα και επηρεάζει το αστικό τοπίο. Δεν είναι μόνο οι δρόμοι, οι πλατείες και οι όψεις των κτιρίων καθοριστικά στοιχεία του αστικού χώρου. Μια σειρά από πρόσθετες, συχνά αυτοσχέδιες παρεμβάσεις από λυόμενες κατασκευές, περίπτερα, γκράφιτι, υπαίθριες εκθέσεις και αγορές παίζουν σήμερα επίσης σημαντικό ρόλο. Η αρχιτεκτονική απέχει συνήθως από τις εκδηλώσεις αυτές, ενώ η περιβαλλοντική της διάσταση που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, θα επέβαλε τη συμμετοχή της. Διότι τόσο οι μόνιμες όσο και οι εφήμερες κατασκευές συμπράττουν σήμερα στη διαμόρφωση της αστικής εικόνας.

Οι εγκαταστάσεις στην Καλαμάτα, την Αθήνα και τη Χαλκίδα, αν και διαφέρουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό στόχο. Την ανάδειξη του εφήμερου σε ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό θέμα και την αξιοποίησή του στη διαμόρφωση του αρχιτεκτονικού τοπίου.

Ζάππειο: Μια στοά για την Αθήνα

Ο τίτλος παραπέμπει σ’ έναν κτιριακό τύπο κατ’ εξοχήν συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης. Η συγγένεια της νέας στοάς με το κλασικό πρότυπο είναι περισσότερο τυπολογική παρά μορφολογική. Τα υποστυλώματα από κοινούς μεταλλικούς σωλήνες σε έντονους χρωματισμούς δεν ακολουθούν έναν επαναλαμβανόμενο ρυθμό όπως στο πρωτότυπο, αλλά διατάσσονται ελεύθερα δημιουργώντας ένα είδος διαφανών πετασμάτων που ορίζουν πορείες και στάσεις στο χώρο. Ο επισκέπτης κινείται μέσα σ’ ένα τεχνητό δάσος από κολώνες, όπως ανάμεσα από τα δέντρα του Εθνικού Κήπου, για να ανακαλύψει στην πορεία του (όπως εκεί) πλατώματα με εκθέσεις και δράσεις σχετικές με τις εκάστοτε εκδηλώσεις του Ζαππείου. Η διαφάνεια της εγκατάστασης δημιουργεί ένα όριο όσμωσης, αλλά και μετάβασης από το φυσικό στο αστικό τοπίο. Η στοά εμφανίζεται ως πρόπυλο του Ζαππείου γι’ αυτόν που προσεγγίζει το κτίριο αξονικά. Παράλληλα, το καμπυλόγραμμο σχήμα της σε συνδυασμό με τη νεοκλασική όψη του μεγάρου ορίζει μια ημικυκλική πλατεία ως επέκταση και απόληξη του αστικού ιστού.