Έργο που πραγματοποιήθηκε με τον Άγγελο Αλτσιτζόγλου

Η κάτοψη προκύπτει από την αλληλοεπικάλυψη δύο ομόκεντρων τετραγώνων υπό γωνία 90° που συμπεριλαμβάνουν κτισμένους και υπαίθριους χώρους. Η στροφή των τετραγώνων μετατρέπει τη γεωμετρική τάξη σε φαινομενική αταξία. Η κτιριακή μάζα διασπάται σε μικρούς όγκους και εμπλέκεται σ’ ένα σφιχτοδεμένο σύνολο με τον εξωτερικό χώρο διατηρώντας ο καθένας την αυτονομία του. Αυτό οφείλεται στη σπειροειδή ανέλιξη της κατοικίας γύρω από την αυλή που επιτρέπει την αδιάσπαστη συνέχεια τόσο της εσωτερικής, όσο και της εξωτερικής κίνησης, που διασχίζει το κτίριο. Εδώ αποτυπώνεται σε μικρογραφία η δομή ενός κυκλαδίτικου οικισμού, όπου δημόσιος και ιδιωτικός χώρος διαπλέκονται χωρίς να συγχέονται.