Έργο που πραγματοποιήθηκε με τον Άγγελο Αλτσιτζόγλου

Τα κτίρια στις Βόρειες Σποράδες, συγκροτήματα διακοπών και κατοικιών, όπως αυτή στη Σκόπελο, συνιστούν μια ιδιαίτερη κατηγορία έργων, διότι προσεγγίζουν περισσότερο την παράδοση, χωρίς ωστόσο να ταυτίζονται με αυτή. Το γεγονός οφείλεται στη χρήση τοπικών υλικών, συνεργείων και τεχνικών που οδηγούν σε μορφολογικές συγγένειες, οι οποίες όμως δεν προέρχονται από μορφολογικές αναζητήσεις, αλλά από κοινές αρχιτεκτονικές δομές. Με αυτή την έννοια, δεν επαναλαμβάνουν την παράδοση, αλλά συμβάλλουν στην εξέλιξή της αναδεικνύοντας με έναν πιο ρασιοναλιστικό και συστηματικό τρόπο τα χαρακτηριστικά της Αρχιτεκτονικής της: Οι κατόψεις ακολουθούν καθαρές γεωμετρικές χαράξεις διευκολύνοντας έτσι την κατασκευή μιας κανονικής ξύλινης στέγης. Οι τομές προσαρμόζονται με πολλαπλά επίπεδα στις έντονες κλίσεις του εδάφους, προσφέροντας έτσι ενδιαφέρουσες προοπτικές στους διαμπερείς και ενιαίους εσωτερικούς χώρους. Ο εγκιβωτισμός της στέγης στους περιμετρικούς τοίχους αναδεικνύει τη γεωμετρία του όγκου. Το ίδιο οι εξωτερικές σκάλες και τα μπαλκόνια που προβάλλουν ως ένθετες ξύλινες προσθήκες στις όψεις. Και τέλος, η συνάρτηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, με την επέκταση τοίχων και δαπέδων στο ύπαιθρο. Η συνάρτηση των κτιρίων με το τοπίο και τους οικισμούς των Σποράδων απαιτούσε προσαρμογή στα εκάστοτε δεδομένα. Γι’ αυτό και η παρουσία του αρχιτέκτονα Άγγελου Αλτσιτζόγλου επιτόπου του έργου για μακρά χρονικά διαστήματα ήταν πρωταρχικής σημασίας για το αποτέλεσμα. Εδώ δοκιμάστηκε μια τοπική αρχιτεκτονική εν εξελίξει.