Έργο που πραγματοποιήθηκε με τον Άγγελο Αλτσιτζόγλου

Η κατοικία είναι χτισμένη γύρω από μια αυλή που αντιπροσωπεύει τον κατ’ εξοχήν χώρο διημέρευσης. Η συγκέντρωση των ανοιγμάτων καθώς και το ελαφρύ ξύλινο πέτασμα της διώροφης πτέρυγας γύρω από αυτήν, υπογραμμίζουν ακόμα περισσότερο τον ρόλο της αυλής ως σημείου αναφοράς της εξοχικής αυτής κατοικίας. Η μονολιθικότητα του εξωτερικού κελύφους με τα ελάχιστα απαραίτητα ανοίγματα αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τη γεωμετρία της μορφής του. Η κατανομή του όγκου σε συνδυασμό με τις έντονες φωτοσκιάσεις πάνω στις ενιαίες επιφάνειες των τοίχων δίνουν ως αποτέλεσμα μια σύνθεση τριγώνων εγγεγραμμένων μέσα στο τρίγωνο της αρχικής μορφής. Η μεγάλη κλίση της μονόριχτης στέγης που προκύπτει από την ενιαία κάλυψη της μονώροφης και διώροφης πτέρυγας του κτιρίου ενισχύει την εντύπωση ότι η υποτείνουσα της τριγωνικής μορφής αποτελεί συνέχεια και επέκταση του εδάφους. Έτσι, η γεωμετρία της αρχιτεκτονικής φαίνεται να αναδύεται μέσα από τις οργανικές μορφές της φύσης. Στη συνάρτηση κτιρίου και φυσικού τοπίου συμβάλλει και το βαθύ κόκκινο χρώμα των όψεων που αντανακλά τις αποχρώσεις των θάμνων της περιοχής. Η αρχιτεκτονική εδώ εμφανίζεται όχι ως προσθήκη, αλλά ως συνέχεια και μετάλλαξη της οργανικής φύσης σε γεωμετρία.