Έργο που πραγματοποιήθηκε με τον Άγγελο Αλτσιτζόγλου

Η σύνθεση χαρακτηρίζεται από μια προσθετική λογική. Η κάτοψη συντίθεται από την παράθεση ορθογώνιων παραλληλογράμμων και η όψη από την επανάληψη απλών γεωμετρικών μορφών.  Το κτίριο τοποθετημένο σε κεντρικό σημείο ενός μεγάλου κήπου προσεγγίζεται αξονικά. Δρόμος, στοά, είσοδος και εσωτερική κίνηση οδηγούν σε μια συμμετρική διάταξη των χώρων. Ενισχύεται έτσι η παρουσία του κτιρίου ως αυτόνομου αντικειμένου μέσα στο ευρύτερο πράσινο τοπίο που χαρακτηρίζει το προάστιο της Κηφισιάς.  Η κυριαρχία της συμπαγούς τοιχοποιίας έναντι των ανοιγμάτων στις όψεις ανταποκρίνεται στο κλίμα της περιοχής ενώ παράλληλα τονίζει την γεωμετρία της μορφής που αναδύεται μέσα από το φυσικό περιβάλλον, όπως συμβαίνει με τις παλιές βίλες της Κηφισιάς.