Έργο που πραγματοποιήθηκε με τον Άγγελο Αλτσιτζόγλου

Η κατοικία στην Απολλωνία της Σίφνου προσθέτει ακόμα μια ψηφίδα σ’ έναν αξιόλογο κυκλαδίτικο οικισμό. Γι’ αυτό και υιοθετεί τις βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του τόπου και τις εφαρμόζει μ’ ένα πιο συστηματικό και αφαιρετικό τρόπο. Η κάτοψη προκύπτει από τη διασταύρωση δύο ορθογωνίων παραλληλογράμμων. Ο όγκος διασπάται και ενσωματώνει αυλές και δώματα. Η πρισματική ανάδειξη της μορφής του ενισχύεται και από την έλλειψη προβόλων, εξωστών, προεξοχών και στεγάστρων, καθώς και από την απουσία μεγάλων ανοιγμάτων, με αποτέλεσμα την παρουσία ενιαίων τοιχοπετασμάτων στις όψεις πάνω στις οποίες διαγράφονται εντονότερα οι φωτοσκιάσεις των όγκων. Έτσι, η νέα πρόταση αποφεύγοντας την επανάληψη μιας λαϊκότροπης γραφικότητας επιχειρεί με απλά μέσα την ανάδειξη της κυβιστικής αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων.