Έργο που πραγματοποιήθηκε με συνεργάτες τους Ανδρέα Αλτσιτζόγλου και Μίλτο Κατσαρό

Το τετράγωνο της κάτοψης περιβάλλεται από έναν ψηλό τοίχο που περικλείει κατοικία και αυλή. Έτσι, ερμηνεύοντας εκ νέου μια παλιά πρακτική της περιοχής, οριοθετείται ο ιδιωτικός χώρος (εσωτερικός και υπαίθριος) μέσα στον μεγάλο κάμπο όπου βρίσκεται.