Έργο που πραγματοποιήθηκε με τον Άγγελο Αλτσιτζόγλου

Ο χώρος έχει μια περίκεντρη άρθρωση που προκύπτει από την αλληλοεπικάλυψη των δύο ορθογωνίων παραλληλογράμμων της κάτοψης. Στο κέντρο δημιουργείται ένας πολυεπίπεδος χώρος διημέρευσης που ακολουθεί την κλίση του εδάφους και διαπερνά καθ’ ύψος το κτίριο. Γύρω από αυτόν βρίσκονται συνοδευτικοί χώροι εξυπηρέτησης, οι οποίοι αποτελούν συνέχειά του. Έτσι ο όγκος μοιάζει σκαμμένος από μέσα προς τα έξω. Την εντύπωση αυτή ενισχύει και η μονολιθική μορφή του κτιρίου με τα λιγοστά ανοίγματα, η οποία δείχνει να προκύπτει από τις ωθήσεις που ασκεί η επέκταση του εσωτερικού χώρου προς την περιφέρεια. Η ιδέα παραπέμπει στα χαρακτηριστικά μιας πολυεπίπεδης αυλής ως τόπου αναφοράς των μελών μιας οικογένειας. Η ενσωμάτωσή της στο κτίριο σηματοδοτεί και τη μετάλλαξή της από εξωτερικό σε εσωτερικό χώρο. Η αυστηρή γεωμετρία του όγκου σε αντιδιαστολή με τη ρευστότητα και την πολυπλοκότητα του χώρου μέσα σ’ αυτόν εξάρει, δια των αντιθέσεων, το ενδιαφέρον και τη βιωματική εμπειρία στον εισερχόμενο.