Έργο που πραγματοποιήθηκε με τον Άγγελο Αλτσιτζόγλου

Χώροι γραφείων, κατοικίας και καταστήματος τοποθετούνται σε επάλληλα επίπεδα σ’ ένα ομοιογενές κέλυφος, το οποίο δεν εκφράζει τη διαφορετικότητα των λειτουργιών (που σήμερα άλλωστε όλο και με γρηγορότερους ρυθμούς εναλλάσσονται), αλλά την ενότητα της μορφής στο μέτωπο της πόλης. Ο εξώστης κατ’ εξοχήν στοιχείο του αθηναϊκού δρόμου χαρακτηρίζει τις όψεις του κτιρίου. Ένα ελαφρύ πέτασμα από μεταλλικούς σωλήνες και τέντες δημιουργεί μια εξωτερική σκαλωσιά, πάνω στην οποία θα αναρριχηθούν φυτά, ώστε με τον καιρό να συμπληρωθεί μια δεύτερη όψη, απαραίτητη για την ηλιοπροστασία και τις οχλήσεις του δρόμου. Ανάμεσα στις δύο όψεις δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο μια περιοχή μετάβασης από μέσα προς τα έξω, κύριο χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής του τόπου μας. Αρκεί να φανταστεί κανείς την επέκταση του διάφανου εξωτερικού αυτού πετάσματος κατά μήκος ενός αθηναϊκού δρόμου, για να καταλάβει την αλλαγή και την αναβάθμιση του αστικού τοπίου που μπορεί να προκαλέσει η καθιέρωση ενός απλού χειρισμού όπως αυτός.