Το συγκρότημα βρίσκεται στα όρια ανάμεσα στην παλιά πόλη και την επέκτασή της. Δημαρχείο, πολιτιστικό κέντρο και αίθουσα εκδηλώσεων αποτελούν διακριτές μονάδες που παρατάσσονται στη σειρά και επεκτείνουν τον αστικό ιστό, δημιουργώντας μια διαδοχή δρόμου-πλατείας-δρόμου. Οι μορφές των κτιρίων διαφέρουν μεταξύ τους. Ξεκινούν από ιστορικές αναφορές και φτάνουν σε σύγχρονες κατασκευές, σηματοδοτώντας μια μετάβαση από το ιστορικό κέντρο στις νέες συνοικίες. Εδώ η αρχιτεκτονική εμφανίζεται στην πολεοδομική της διάσταση. Το συγκρότημα δεν αντιμετωπίζεται ως αυτόνομη μονάδα, αλλά ως στοιχείο σύνθεσης του αστικού χώρου.
(Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό)