Έργο που πραγματοποιήθηκε με τον Άγγελο Αλτσιτζόγλου

Χώροι απαραίτητοι για την εξυπηρέτηση ενός αγροκτήματος (προσωπικού, μηχανημάτων και αποθήκευσης) βρίσκονται γύρω από μιαν αυλή, στην κορυφή ενός λόφου για καλύτερη εποπτεία και εξυπηρέτηση των αμπελώνων της περιοχής. Η επικλινής οροφή του συγκροτήματος ανταποκρίνεται στα διαφορετικά ύψη των χώρων που απαιτούνται, ανάλογα με την τοποθέτησή τους κάτω από αυτή, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την ενότητα της μορφής του συνόλου. Για την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος χρησιμοποιήθηκαν τοπικά συνεργεία και υλικά του εμπορίου, όπως: διάτρητα ανεπίχριστα τούβλα για τους τοίχους και εντοιχισμένα μεταλλικά πλαίσια για την υποδοχή των κουφωμάτων, ώστε να κατασκευάζονται παράλληλα με την πλινθοδομή. Τα πρωτογενή υλικά ταιριάζουν στην πρωτόγονη αυθεντικότητα του φυσικού τοπίου. Το ανεπίχριστο τούβλο της κατασκευής εμφανίζεται ως συνέχεια και προέκταση του αργιλώδους εδάφους, ενώ η κατανομή του όγκου παρεμβάλλει μια τεθλασμένη ανάμεσα στις καμπύλες γραμμές των κοντινών λόφων και των κορυφογραμμών των βουνών στο βάθος του ορίζοντα.