Έργο που πραγματοποιήθηκε με τον Άγγελο Αλτσιτζόγλου

Εδώ εφαρμόστηκαν σε μικρή κλίμακα παρόμοιες σχεδιαστικές αρχές με τις μελέτες που προηγήθηκαν και αφορούν την «Αγροτική κατοικία» και την «Αστική κατοικία ΙΖΟΛΑ» στην Καλλιθέα. Το συγκρότημα διασχίζει η τεθλασμένη γραμμή ενός δρόμου που εξομαλύνει τη μεγάλη κλίση του εδάφους και αποτελεί συνέχεια του αστικού ιστού. Σημειακά διευρύνεται σε αυλές που σε συνδυασμό με εξώστες και δώματα εμφανίζει ένα τρισδιάστατο πλέγμα υπαίθριων χώρων δημόσιου, κοινόχρηστου και ιδιωτικού χαρακτήρα, με πανοραμική θέα το λιμάνι. Εδώ η παρατήρηση ότι η χαρακτηριστική εικόνα της νησιώτικης πόλης αφορά περισσότερο ένα άθροισμα αρχιτεκτονικών στοιχείων, παρά ένα άθροισμα αυτόνομων κτιρίων, οδήγησε στη συγκρότηση μιας οικιστικής δομής που συντίθεται από επιμέρους αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως μάντρες, αυλές, πεζούλια, στέγες, δώματα, σκάλες κ.ά., τα οποία εύκολα αφομοιώνονται από την υφιστάμενη εικόνα του οικισμού, ώστε να εμφανίζονται ως συνέχεια και συμπλήρωμά του. Χτισμένος και υπαίθριος χώρος διαπλέκονται σ’ ένα ιδιαίτερο σύνολο που αποτυπώνεται στις κατόψεις και παραπέμπει στη χαρακτηριστική δομή αιγαιοπελαγίτικων οικισμών. Μια δομή που δεν είναι προσκολλημένη σε παραδοσιακές μορφές, αλλά εκφράζει διαχρονικές αξίες. Γι’ αυτό και το αποτέλεσμα δεν είναι ούτε νέο ούτε παλιό, αλλά αποτελεί φυσική συνέπεια και συνέχεια της αρχιτεκτονικής του τόπου.