Έργο που πραγματοποιήθηκε με τον Άγγελο Αλτσιτζόγλου

Το συγκρότημα ακολουθεί στοιχειώδεις αρχές σχεδιασμού ενός μικρού οικισμού. Δρόμος και πλατεία αποτελούν έναν αστικό συνθετικό ιστό κατά μήκος και γύρω από τον οποίο τοποθετούνται οι χώροι υποδοχής, κατοικιών και αναψυχής. Ένα μεγάλο μέρος του γηπέδου διαμορφωμένο σε κήπο δημιουργεί έναν πράσινο δακτύλιο γύρω από τον χτισμένο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο το συγκρότημα οριοθετείται με σαφήνεια και αποκτά μια εσωστρέφεια, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ένα ελεγχόμενο δομημένο περιβάλλον ανεπηρέαστο από τα δεινά μιας πιθανής άναρχης γειτονικής δόμησης στο μέλλον. Η αρχιτεκτονική έκφραση συνδυάζει με αφαιρετικό τρόπο ιστορικές αναφορές με σύγχρονες κατασκευές, παραπέμποντας έτσι σε υφιστάμενους ζωντανούς οικισμούς που δεν παραμένουν στάσιμοι, αλλά εξελίσσονται μέσα στο χρόνο ενσωματώνοντας το παρελθόν στο παρόν. Ένα μεγάλο διάφραγμα ημιυπαίθριων χώρων από στοές, πρόπυλα και στέγαστρα προσαρτάται στις όψεις και παρεμβάλλει μια μεταβατική ζώνη ανάμεσα στον εντός και εκτός κτιρίων χώρο, εξασφαλίζοντας έτσι ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη μιας υπαίθριας ζωής συνυφασμένης με την αρχιτεκτονική του νότου. Χαρακτηριστική περίπτωση τα μεγάλα πρόπυλα που είναι στην κυριολεξία χτισμένα κενά και αντιπροσωπεύουν υπαίθριους προθαλάμους των διαμερισμάτων. Οι παραπάνω επιλογές στοχεύουν στη δημιουργία ενός ακόμα μικρού οικισμού με τα χαρακτηριστικά του τόπου και όχι στην προσθήκη ενός αθροίσματος κτιρίων, ξένων προς το περιβάλλον.