Έργο που πραγματοποιήθηκε με τον Άγγελο Αλτσιτζόγλου