• Κατοικία στη συνοικία Κυπριάδου,  Αθήνα, 1975

  Θέματα Χώρου + Τεχνών  8/1977, σελ. 101-103

  Κατοικία στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης, 1976

  Θέματα Χώρου + Τεχνών  8/1977, σελ. 98-100

  Τύποι αγροτικών κατοικιών, 1976-77

  Αρχιτεκτονικά Θέματα 12/1978, σελ. 275-277

  Κατοικία στην Ανάβυσσο, 1978

  Θέματα Χώρου + Τεχνών  11/1980, σελ. 111

  L’ Architettura. Cronache e storia, 10/Οκτώβριος 1985, σελ. 706-708

  Μεσογειακά Σπίτια Ελλάδα, Αθήνα: Κλειδάριθμος, 1994, σελ. 138-143

  Ο. Δουμάνης (επιμ.), Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Αθήνα: 1984, σελ. 106

  Συγκρότημα κατοικιών ΙΖΟΛΑ στην Καλλιθέα, 1979

  Αρχιτεκτονικά Θέματα 36/2002, σελ. 153

  Ξενοδοχείο «Φιλοξενεία» στην Καλαμάτα, 1975-1982

  Αρχιτεκτονικά Θέματα 10/1976, σελ. 250

  Κατοικία στον Μύτικα Ι, Εύβοια, 1983

  Δελτίο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, 2/1985

  L’ Architettura. Cronache e storia, 10/Οκτώβριος 1985, σελ. 702-705

  Θέματα Χώρου + Τεχνών  17/1986, σελ. 41-42

  Μεσογειακά Σπίτια Ελλάδα, Αθήνα: Κλειδάριθμος, 1994, σελ. 138-143

  Ελληνικές Κατασκευές, 123/2007, σελ.108-113

  E. Protestou, Athens –A Guide to recent Architecture, Λονδίνο: Ellipsis, Konemann, 1998, σελ. 264-265

  Κατοικία στο Μύτικα ΙΙ,  Εύβοια, 1984

  Θέματα Χώρου + Τεχνών 17/1986, σελ. 43

  E. Protestou, Athens –A Guide to recent Architecture, Λονδίνο: Ellipsis, Konemann, 1998, σελ. 262-263

  Τρεις κατοικίες σε ένα σπίτι στη Βούλα, 1986

  Θέματα Χώρου + Τεχνών 27/1996, σελ. 123-127

  E. Protestou, Athens –A Guide to recent Architecture, Λονδίνο: Ellipsis, Konemann, 1998, σελ. 148-149

  Σ., Κονταράτος, W. Wang, Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα. Ελλάδα, Ε.Ι.Α., D.A.M., Prestel, 1999, σελ. 238

  Συγκρότημα διακοπών στην Κέρκυρα, 1989

  Αρχιτεκτονικά Θέματα 24/1990, σελ. 172-175

  Εκθετήριο κοσμημάτων στο Κολωνάκι, 1993

  Θέματα Χώρου + Τεχνών  27/1996, σελ. 158-159

  Κτίριο σύνθετων λειτουργιών στη Νέα Ερυθραία, 1990-1996

  Αρχιτεκτονικά Θέματα 32/1998, σελ. 180-182

  Ύλη & Κτίριο, 45/1999, σελ. 88-91

  Μελέτη αστικής ανάπλασης του Βόλου, 1997

  Francesco Infussi, Yorgos Simeoforidis (eds), The Contemporary Greek City and the Urban Project, Herakles Programme, Scientific Direction and Co-ordination C. Macchi Cassia, D. N. Karidis, Athens: Heracles General Cement Company, 2000, σελ. 40-42

  Ύλη & Κτίριο, 43/1999, σελ. 144-163

  Συγκρότημα κατοικιών στη Σαμαρίνα, 1987/1998-2001

  Θέματα Χώρου + Τεχνών, 40/2009, σελ. 148-150

  Πέντε σπίτια στον οικισμό της Σκοπέλου, 1998

  Αρχιτεκτονικά Θέματα 33/1999, σελ. 125-127

  Κατοικία και Studio D.S. στη Σκόπελο, 2002

  Μονοκατοικίες, Έκδοση Κτίριο, 2008, σελ. 96-101

  Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας στον «Δημόκριτο», Αγ. Παρασκευή, 2003

  Αρχιτεκτονικά Θέματα 38/2004, 146-149

  Κτίριο, 10/2006, σελ. 37-42

  Εφήμερες παρεμβάσεις στην πόλη 2012-13

  Δομές, 02/2017, σελ. 114-119